Microsoft Office Communications Server “14”: policies

In CS 14 it’s possible to define policy settings at four levels:

  • global, which can contain one of multiple sites. The global level is the highest level in the topology model.
  • sites, contains one or more pools
  • pools, offers services, for example IM, Conferencing or VOIP and will host users
  • user

Policies will be applied in the following order: user -> pool -> site -> global. If a specific policy is assigned to a user this policy will be applied to the user. If there is no specific policy applied to the user a policy which is defined at a higher level is applied, for example the policy which is assigned at the site level.

To make all a little bit more clear below an overview:

Policies can be defined by using the Communications Server Control Panel (CSCP) but besides this you can also use Powershell:

New-CSVoicePolicy –Identity “site:Schiphol” –AllowCallForwarding $false

With the command we will disable call forwarding for all users who are hosted on one of the pool servers which are located in the site Schiphol.

New-CSExternalAccessPolicy – Identity “Global” –EnablePublicCloudAccess $true

With this command we will enable PIC on global level.

New-CsPinPolicy –Identity site:Schiphol –PINLifetime 180

With this command we will create a pin policy which will be applied to all users in the site Schiphol. This policy will set the maximum lifetime to 180 days.

In CS 14 is het mogelijk om policy instellingen op vier niveau’s in te stellen:

  • global, kan uit één of meerdere sites bestaan. Het global niveau is het hoogste niveau in het topology model.
  • sites, bestaat uit één of meerdere pools
  • pools, bied services aan, bijvoorbeeld IM, Conferencing of VOIP en bevat gebruikers
  • user

De policies worden in de volgende volgorde toegepast: user -> pool -> site -> global. Is er dus een specifieke policy toegepast op een gebruiker dan zal deze worden toegepast op een gebruiker. Heeft een gebruiker geen specifieke policy opgelegd gekregen dan zal de policy worden toegepast van een hoger niveau, bijvoorbeeld de policy welke op site niveau is ingesteld.

Om het e.e.a. te verduidelijken onderstaand een schematisch overzicht:

Policies kunnen naast via de Communications Server Control Panel (CSCP) ook aangemaakt worden met Powershell:

New-CSVoicePolicy –Identity “site:Schiphol” –AllowCallForwarding $false

Hiermee wordt call forwarding uitgeschakeld voor alle gebruikers welke zich bevinden op één van de pool servers welke zich bevind in de site Schiphol.

New-CSExternalAccessPolicy – Identity “Global” –EnablePublicCloudAccess $true

Hiermee wordt PIC connectiviteit op global niveau toegelaten.

New-CsPinPolicy –Identity site:Schiphol –PINLifetime 180

Hiermee wordt een pin policy ingesteld voor de complete site Schiphol welke de maximale geldigheid van een PIN instelt op 180 dagen.

Free subscriptionYou may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.