Lync RC installeren: deel III

Install server roles

When the configuration has been published it’s time to install Lync. To start the installation just select the option Install or Update Communications Server System.

 

When you have selected the option you will see the screen above which consist of several options. Setup will check which components have already been installed and will mark them as complete once installed. The first step is to install the local configuration store, this store will contain a replica of the Central Management Store. Every Lync Server contains this feature, one of the advantages of this if the connection to the Central Management Store is lost the server will continue to operate.

The setup will ask you if you would like to retrieve the settings from the Central Management Store or from a file. This last option may be used when installing an Edge server which hasn’t got a connection to the Central Management Store.

As the database is based on SQL a local installation of SQL 2008 Express will be installed on the server.

Once this step has been completed the status of this task will change to completed.

Next step will be to install the component for Lync, this can be done by selecting the option Setup or Remove Communications Server Components.

Before installing the component the setup will verify that all prerequisites are installed. If you forgot to install one of the IIS components the setup will warn you about this and will not continue before the component is installed.

In some cases it may be necessary to reboot the server after some prerequisites have been installed. After the reboot you can continue with the previous step. When the installation has finished you will have the opportunity to have a look at the log files by using the view log button.

 

Just like OCS 2007 R2 communication between the servers will be performed by using Secure SIP and SRTP. One of the prerequisites for this is that all servers have a certificate. This is the 3rd step in the setup process, Request, Install or Assign Certificates.

Compared to the wizard in OCS 2007 R2 the wizard has been changed a lot. One of the advantages is that the IIS configuration will be performed automatically.

 

Choose the option Request to request a certificate. A new wizard will be started which will guide you through the process to request the certificate and install it once the certificate has been approved.

Choose the option Send request immediately to an online certificate authority, and ensure you choose the correct Certificate Authority if you’ve got multiple CA’s in your environment.

By default the installation will use the account you use to install Lync to request the certificate. If you want to use another account for this, provide the requested information.

Next step will be the option to provide a Friendly Name and some information about the organization:

 • Friendly name, name which is used to recognize the certificate, for example Lync Front end
 • Organization, name of the organization
 • Organizational Unit, department
 • Country/Region, country where the organization is located
 • State/Province, state where the organization is located
 • City/Locality, city where the organization is located

In the next step the wizard will display an overview of the subject name and subject alternate names  (SAN) which will be recorded on the certificate. These URL’s will be retrieved from the Configuration Store if you would like to add some additional SAN’s then provide those in one of the following steps.

 

The next step will be an overview of the SIP domains which are used by Lync. Please select the domain which will need to be added to the certificate, the wizard will add sip.corp.local automatically on our case to the SAN entries.

As reported earlier you will have the possibility to add extra SAN entries to the SAN field. In most cases this will be not necessary.

The wizard will give an overview before requesting the certificate:

 

The final step will be to request the certificate, and assign it to the specific services. If you would like to skip this last step then remove the checkmark before the option assign this certificate to Communications Server certificate usages.

 

 Assigning the certificate to the services is pretty easy, the wizard will display an overview and will assign the certificate to the services after as the next step.

Once assigned to the services you will have an overview like this:

 
Gentlemen, start your engines


Last step in the process is to start the services. This can take a while, once completed you will see that the status has changed to completed and you can close the wizard.

Optional you might start services.msc to check if all services are running.

Here ends the third part of installing Lync RC, in the next part we will have a look at the new management interface and start configuring the voice part of Lync.

Server rollen installeren

Wanneer de configuratie is gepubliceerd is het tijd om Lync te gaan installeren. Hiervoor start je de setup weer op en kies je dit keer voor de optie Install or Update Communications Server System.

 

 Wanneer je de optie hebt geselecteerd zul je bovenstaand scherm te zien krijgen met diverse opties. De setup zal eerst controleren welke stappen al zijn uitgevoerd. In veel gevallen zal dit nog geen enkele stap zijn kies daarom voor de optie Install Configuration Store. Elke Lync Server heeft deze feature nodig, één van de voordelen hiervan is dat wanneer de connectie naar de Central Management Store verbroken wordt de server nog steeds kan functioneren.

De setup zal vragen of de instellingen via de Central Management Store of vanuit een bestand moeten worden ingelezen. Deze laatste optie kan eventueel het geval zijn wanneer je een Edge Server gaat installeren welke geen connectie heeft naar de Central Management Store.

Omdat de database gebasseerd is op SQL zal een lokale installatie van SQL 2008 Express worden geïnstalleerd op de server.

 

Wanneer de installatie eenmaal voltooid is, zal de status van de optie wijzigen in completed.

 

De volgende stap is het installeren van de Lync componenten, dit kan gedaan worden door de optie Setup or Remove Communications Server Components te selecteren.

Voordat er componenten worden geïnstalleerd zal worden gecontroleerd of alle prerequisites aanwezig zijn. Ben je bijvoorbeeld een onderdeel vergeten van IIS dan zal de setup dit direct melden en niet verder gedaan voordat het component wel is geïnstalleerd.

 

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de server te herstarten nadat enkele benodigde componenten zijn geïnstalleerd.  Wanneer dit het geval is ga dan verder met de vorige stap na de herstart. Wanneer de installatie voltooid is kun je, net als bij alle setup stappen, het installatie log bestand bekijken middels de knop view log.

 

Net als OCS 2007 R2 wordt er tussen de CS servers onderling en tussen de CS servers en clients via Secure SIP en SRTP gecommuniceerd. Eén van de vereisten hiervoor is dat alle servers een certificaat hebben. Dit is dan ook de derde stap in het setup proces, Request, Install or Assign Certificates.

De wizard die opgestart wordt is flink uitgebreid als je hem vergelijkt met de certificate wizard in eerdere versies van OCS.  Eén van de voordelen is bijvoorbeeld dat de IIS configuratie automatisch wordt aangepast, iets wat in OCS 2007 R2 nog handmatig uitgevoerd moet worden.

 

Kies de optie Request om een certificaat aan te vragen. Er zal nu een nieuwe wizard opgestart worden die je stap voor stap helpt bij het aanmaken van het certificaat en het hierna eventueel installeren van het certificaat.

Kies de optie Send request immediately to an online certificate authority, en zorg vervolgens dat je de goede CA server selecteert in geval er meerdere aanwezig zijn binnen de AD.

Standaard zal de installatie het certificaat aanvragen met het account welke wordt gebruikt om de installatie uit te voeren en het Webserver certificaat template gebruiken. Mocht je dit nou niet willen dan biedt de wizard je de mogelijkheid om dit aan te passen.

Vervolgens zal om een Friendly Name en wat informatie over de organisatie worden gevraagd:

 • Friendly name, naam waaraan het certificaat is te herkennen, bijvoorbeeld Lync Front end
 • Organization, naam van de organisatie
 • Organizational Unit, afdeling binnen de organisatie
 • Country/Region, land waar de organisatie is gevestigd
 • State/Province, provincie waar de organisatie is gevestigd
 • City/Locality, stad waar de organisatie is gevestigd

In de volgende stap zal de wizard een overzicht geven van subject name en subject alternate names  (SAN) welke gebruikt zullen worden op het certificaat. Deze URL’s worden uit de Configuration Store gehaald en eventuele extra SAN’s zijn in een latere stap toe te voegen.

 

In de volgende stap zal een overzicht getoond worden van SIP domains waarvoor de Lync omgeving verantwoordelijk is. Kies hier het SIP domain wat moet worden toegevoegd aan het certificaat, de wizard zal in ons geval automatisch sip.corp.local toevoegen aan de SAN’s.

Zoals eerder gemeld is er nog een mogelijkheid om extra items aan het SAN veld toe te voegen. In de meeste gevallen zal dit niet nodig zijn.

De wizard zal, voordat het certificaat wordt aangevraagd, nog een samenvatting geven van de instellingen die gebruikt zullen worden:

 

De volgende stap is het certificaat daadwerkelijk aanvragen, en daarna toewijzen aan de betreffende services. Mocht je deze stap willen overslaan zet dat het vinkje uit en voer deze stap later uit middels de assign optie in de wizard.

 

Het toewijzen van het certificaat aan de services is redelijk eenvoudig, de wizard zal voordat het certificaat wordt toegewezen nog een korte samenvatting geven en hierna het certificaat koppelen.

Eenmaal gekoppeld aan de services zul je in het overzicht het volgende te zien krijgen:

 

Gentleman, start your engines

Laatste stap in het proces is het starten van de services. Dit kan even duren aangezien het aardig wat services zijn, eenmaal opgestart zal je zien dat de status completed is en je de wizard af kunt sluiten.

 

Optioneel kun je er nog voor kiezen om vanuit de setup de services.msc op te starten om te controleren of daadwerkelijk alle services zijn gestart.

Hier eindigt het derde deel over het installeren van Lync RC, in het volgende deel gaan we kijken naar de nieuwe management interface en beginnen we met het configureren van voice  in Lync.

Free subscriptionYou may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.