Lync RC installeren: deel II

Prepare first Standard Edition Server

Because we are going to deploy a Standard Edition server we will first need to install some required components before continuing with building the configuration using the Topology Builder.

Return to the main screen and select the option Prepare first Standard Edition Server. Because you can’t configure much in these steps we will skip them in this document and will continue with installing the Topology Builder.

Topology Builder

Now we have prepared our server for the installation of Lync we can install the Topology Builder. Using this tool we can build configuration for our Lync environment and deploy it. Select the option Install Topology Builder to perform the installation of the Topology Builder.

 

When the installation has been completed you can start the utility and will have the following options:

In this case we will choose the option new topology as we don’t have a Lync configuration yet.

The difference between the two options is that the New Topology option contains two wizards to create a basic configuration. The download topology from existing deployment option can be used to download an already deployed Lync configuration which means that there already is data stored in the Central Management Store.

The wizard will first ask you for the SIP domain where Lync will be responsible for:

 

As this is a test environment with no connection to the internet we will use an internal domain: lab.local.

If you would like to host multiple SIP domain then provide these names on the next page specify additional supported domains. If this is not the case then skip this step.

New in Lync is the option to create Sites, per environment you will need to create at least one site.

 

In this case we will name the site NL-Utrecht, in the next step we will provide some additional information about this site:

 • City, Utrecht
 • State/Province, Utrecht
 • Country/Region Code, 030

 

When all steps have been completed you will get the option to launch the New Front End Wizard automatically when this wizard is closed. If you do not want to start this wizard remove the checkmark.

After the wizard has told you what it will gone do it’s time to make the decision if you will deploy an Enterprise Edition Front End Pool or Standard Edition Server. In our case we will deploy a Standard  Edition Server.

 

After this specify the fqdn of the server, in our case: lab-fe-01.lab.local.

In the next step we can enable/disable some features, among those features is the new feature called Bandwidth Management. By using this feature you will be able to create policies for bandwidth usage.  By using this policies you can, for example, assign less bandwidth to a client who connects via a WAN connection compared to someone who connects directly via the LAN.

Another new option Lync will provide is to install the Mediation Server besides the Front End Server. In previous versions this was not supported but starting from Lync it is supported.

 

Besides the Front End Server you will have the ability to add additional server roles. Via this way it’s easy to implement archiving, monitoring or configure the Edge. In this case we do not install any of the additional roles, this will be done in a future blog.

 

The wizard will make a recommendation about the database configuration. In this case you can’t change anything. This is due to the fact that we made the decisions to install a Standard Edition Server which contains a local SQL installation.

 

Just like OCS 2007 R2 there are several file shares Lync will use, for example for publishing the address book and conference content. These directories will need to be created prior to publishing the configuration. Besides creating the directory it will need to be shared with full permissions for the domain admins. The directory may be created on the Front End Server but may also be created on another server, for example a fileserver cluster.

 

Specify both the File Server FQDN and File Share.

 

Optional you can configure the external FQDN of the Front End Server, in OCS 2007 R2 this was called the external Web Farm url.

Now all configuration steps have been completed for the Front End there is only one step left, the configuration of the Mediation Server.

To configure the Mediation Server we will need to specify a gateway which is used routing outbound calls. We will have a few options:

 • IP/PSTN gateway
 • IP-PBX
 • SIP trunk

 

By clicking the new button you can add an ip-address or FQDN which can be used to contact the gateway. Default all connections will be by using TLS port 5067, if this is not the case then please change this.

Now the configuration has been completed you will see that several items have been added to the Topology Builder:

 

When you have verified all settings it’s time to publish the configuration. This can be done by selecting the Publish the topology option.

 

By using these steps all roles will be configured as specified during the wizard.

One of the questions you will get during the process of publishing the configuration is to specify the location of the Central Management Store. As we only have one Front End Server we only have one option.

Once you answered all questions setup will install SQL 2008 Express and will create the Central Management Store for you.

Here ends the 2nd part of the series about installing Lync RC, in the next part we will install the Front End Server.Prepare first Standard Edition Server

Omdat we een Standard Edition Server gaan installeren dienen we er eerst voor te zorgen dat er enkele benodigde componenten geïnstalleerd worden voordat we de configuratie gaan bouwen met de Topology Builder.

Ga daarom terug naar het hoofdscherm en kies voor de optie Prepare first Standard Edition Server. Aangezien je hier verder niets kunt configureren slaan we deze stappen over in het document en gaan verder met de Topology Builder.

Topology Builder

Nu we de server hebben voorbereid voor de installatie van Lync kunnen we de Topology Builder installeren. Hiermee kunnen we een configuratie bouwen voor onze Lync omgeving en deze vervolgens uitrollen. Selecteer de optie Install Topology Builder om de installatie van de Topology Builder uit te voeren.

 

Wanneer de installatie voltooid is kun je de tool opstarten en zal je de volgende mogelijkheden krijgen.

We kiezen hier voor de optie new topology aangezien we nog geen Lync configuratie hebben. 

Het verschil tussen deze opties is dat met de New Topology optie je 2 wizards zal krijgen om de basis configuratie van Lync  uit te voeren. De download topology from existing deployment optie dient gebruikt te worden indien er al een Lync configuratie bestaat en er dus data in de Central Managment Store aanwezig is.

De wizard zal als eerst vragen om het SIP domein waarvoor Lync  verantwoordelijk wordt:

 

Aangezien dit een test omgeving is met geen koppeling naar internet kiezen we hier voor een intern domain: lab.local.

Mocht je meerdere SIP domeinen willen hosten in de Lync  omgeving, vul deze dan in op de volgende pagina specify additional supported domains. Indien dit niet het geval is sla deze stap dan over.

Nieuwe in Lync  is het aanmaken van Sites, per omgeving dient minimaal één site geconfigureerd te worden.

 

In dit geval kiezen we voor een site genaamd NL-Utrecht, in het volgende scherm configureren we de extra informatie voor deze site:

 • City, Utrecht
 • State/Province, Utrecht
 • Country/Region Code, 030

 

Wanneer deze stappen succesvol zijn verlopen kun je ervoor kiezen om direct de New Front End Wizard op te starten wanneer op finish wordt gedrukt. Mocht je dit niet willen haal dan het vinkje weg.

Nadat je een korte omschrijving hebt gehad wat de wizard allemaal doet is het tijd voor het maken van de beslissing ga ik voor een Enterprise Edition Front End Pool of Standard Edition Server. In ons geval gaan we voor de Standard  Edition Server.

 

Geef vervolgens de complete fqdn op van de server, in ons geval: lab-fe-01.lab.local.

Selecteer vervolgens de features welke ingeschakeld dienen te worden, nieuw hierin is de Bandwidth Management optie. Hiermee is het mogelijk om policies aan te maken voor het gebruik van bandbreedte door OCS. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een client in een branch office welke verbinding maakt over een WAN minder bandbreedte te geven voor Lync  als iemand op het hoofdkantoor.

Een andere nieuwe opties in  Lync  is het installeren van de Mediation Server op de Front End Server.  In vorige versies werd dit niet ondersteund maar vanaf Lync  is dit wel een ondersteunde optie.

 

Naast de Front End Server is het mogelijk om additionele server rollen direct te configureren.  Zo kun je gemakkelijk de archiving, monitoring en Edge configureren middels deze wizard. In dit geval kiezen we ervoor om deze opties nog niet te installeren, deze zullen in een toekomstig blog worden toegevoegd aan de omgeving.

 

De wizard zal een voorstel doen voor de configuratie van de database. De velden hierin kunnen niet gewijzigd worden. Dit wordt veroorzaakt doordat we hebben gekozen voor een Standard Edition Server, deze bevat immers zelf ook een lokale SQL installatie.

 

Net als OCS 2007 R2 maakt Lync  gebruik van diverse file shares, o.a. voor het adressenboek en conference content. Deze directory dient voordat de configuratie gepubliceerd wordt handmatig aangemaakt te worden. Deze dient geshared te worden met full access voor de domain administrators. De directory mag geplaatst worden op de Front End Server zelf maar mag ook geplaatst worden op bijvoorbeeld een fileserver cluster.

 

Vul hier zowel de File Server FQDN als File Share in.

 

Optioneel  kan de externe FQDN  van de Front End Server geconfigureerd worden, dit wordt in OCS 2007 R2 de external Web Farm url genoemd.

Nu alle configuratie stappen voor de Front End zijn uitgevoerd blijft er nog één stap over, de configuratie van de Mediation Server.

Hiervoor dient de gateway opgegeven te worden welke gebruikt wordt om gesprekken naar buiten te routeren. Hier zijn meerdere mogelijkheden voor:

 • IP/PSTN gateway
 • IP-PBX
 • SIP trunk

 

Middels de knop new kan het ip adres of de FQDN worden opgegeven waarop de gateway bereikt kan worden. Standaard wordt uitgegaan van een secure verbinding middels TLS over poort 5067, is dit niet het geval pas dit dan aan.

Nu de configuratie is voltooid zullen in de Topology Builder diverse items zijn toegevoegd:

Wanneer alle instellingen zijn gecontroleerd is het tijd om de configuratie te publiceren. Dit kan gedaan worden middels de optie Publish the topology.

Middels deze stappen wordt de zojuist geconfigureerd rollen geïnstalleerd en geconfigureerd middels de opties die zijn opgegeven.

Eén van de keuzes die gemaakt moet worden tijdens het publiceren is de server welke de Central Management Store bevat. Aangezien er in deze omgeving maar één Front End Server is kiezen we deze.

Wanneer alle vragen zijn beantwoord zal de setup de Central Management Store aanmaken.

Tot zover deel 2 van deze serie over het installeren van Lync RC in het volgende deel gaan we dan eindelijk de Front End Server installeren.

Free subscriptionYou may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.