Lync RC installeren: deel I

In this serie of blogs we will install Microsoft Lync. Before we can start implementing Lync we will first need to make sure the following servers are available in our domain:

 • Domain controller
 • Member Server

The domain controller will be running Windows 2008 R2 server and contains both Active Directory Domain Services (ADDS), DNS and Active Directory Certificate Services (ADCS). Both the forest and domain functional level will be Windows 2008 R2.

Preparations

The member server will be our Front End Server. Before starting the installation of Lync we will need to install several Windows Components:

 • ASP.net 3.51 SP1
 • IIS
  • Static Content
  • Default Document
  • Directory Browsing
  • HTTP Errors
  • HTTP  redirection
  • ASP.NET
  • .NET Extensibility
  • ISAPI Extensions
  • ISAPI Filters
  • HTTP Logging
  • Logging Tools
  • Request Monitor
  • Tracing
  • Basic Authentication
  • Windows Authentication
  • Client Certificate Mapping Authentication
  • Request Filtering
  • Static Content Compression
  • IIS Management Console
  • IIS Management Scripts and Tools
  • IIS 6 Management Compatibility
  • Remote Administration Tools: ADDS

The last feature is optional and is only required when you want to prepare the Active Directory using the member server.

You can install the roles and features by using the Servermanager or you can perform this task by using Powershell:

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Redirect,Web-Asp-Net,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Windows-Auth,Web-Client-Auth,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Console,Web-Scripting-Tools

Starting Setup

Once installed we can start the setup of Lync, you will find the setup in the setupadm64 folder, and it can be started by executing setup.exe.

When Visual C++ 2008 is not detected setup will ask you if setup must install it for you.

Once installed the setup will ask you where to install Lync Server 2010.

Accept the default installation path or change it if you want to install Lync in another location. Next step will be to accept the license agreement so place a checkmark before I accept the terms in the license agreement and press OK.

A new screen will be displayed; the interface may look familiar to you because the setup interface hasn’t changed. The options that are available have changed a little bit:

 • Prepare Active Directory, prepare the Active Directory for the implementation Lync
 • Install or Update Communications Server System, add additional roles to member servers. By using the Configuration Store the setup will determine which components need to be installed on the server.
 • Prepare first Standard Edition Server, installs several prerequisits for the Standard Edition Front End Server .
 • Install Topology Builder, installs the Topology Builder so a Lync configuration can be build.
 • Documentation, brings you to the latest version of the documentation.
 • Tools and Resources, brings you to a Technet site with tool and information about Lync.

Since we are going to deploy a Standard Edition server choose the option Prepare first Standard Edition Server. This will install several prerequisits for Standard Edition Server, one of them is SQL 2008 Express Edition.

Prepare AD

Before you can start installing Lync you will need to prepare the Active Directory for it. To do this select the Prepare Active Directory, the following screen will be displayed:

Before extending the schema make sure you have a recent backup of your current AD. This can be made by either using Windows Server Backup or 3rd party backup software.

After the backup has been completed successfully it’s time for the first step, Prep Schema, by performing this step the current AD schema will be extended with several fields used by Lync .

When the schema extension has been completed press the finish button to close the window or press the view log button to have a look at the complete log file created during the extension. This will open the log file by using Internet Explorer. In most cases you will only use this option if the extension will fail.

After the replication between domain controllers has occurred it’s time for step 3, Prepare Current Forest. By using this option the Forest will be prepared for Lync. During this process you will be asked for a location where the Universal Groups are created. If needed the groups can be created in another domain.

When the Forest prep has been completed you will have the option to look at the logfile if you like. After replication has occurred it’s time for the final step, Prepare Current Domain.

Here ends the first blog about implementing Lync, next time we will start installing the Topology Builder followed by making preparations for the Front End Server.In deze serie van blogs gaan we Microsoft Lync installeren. Voordat we kunnen beginnen met de implementatie van Lync dien je ervoor te zorgen dat de volgende servers in het domein aanwezig zijn:

 • Domain controller
 • Member Server

Deze Domain Controller heeft Windows 2008 R2 als OS en bezit zowel de Active Directory Domain Services (ADDS), DNS en Active Directory Certificate Services (ADCS).  Het forest en domain functional level zijn beide ingesteld op Windows 2008 R2.

Voorbereidingen

De member server zal worden ingericht als Front End Server. Voordat Lync geïnstalleerd kan worden dienen de volgende Windows Componenten geïnstalleerd te zijn:

 • ASP.net 3.51 SP1
 • IIS
  • Static Content
  • Default Document
  • Directory Browsing
  • HTTP Errors
  • HTTP  redirection
  • ASP.NET
  • .NET Extensibility
  • ISAPI Extensions
  • ISAPI Filters
  • HTTP Logging
  • Logging Tools
  • Request Monitor
  • Tracing
  • Basic Authentication
  • Windows Authentication
  • Client Certificate Mapping Authentication
  • Request Filtering
  • Static Content Compression
  • IIS Management Console
  • IIS Management Scripts and Tools
  • IIS 6 Management Compatibility
  • Remote Administration Tools: ADDS

Deze laatste feature is optioneel en is alleen benodigd als de Active Directory voorbereiding wordt uitgevoerd vanaf de member server.

De rollen en features kunnen via twee methodes geïnstalleerd worden via de Servermanager of via Powershell:

Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Redirect,Web-Asp-Net,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Windows-Auth,Web-Client-Auth,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Console,Web-Scripting-Tools

Setup starten

Wanneer de Windows componenten eenmaal geïnstalleerd zijn kan de setup gestart worden van Lync. Het setup.exe bestand is te vinden in de directory setupadm64 folder.

Setup zal controleren of Visual C++ 2008 is geïnstalleerd. Wanneer deze niet is geïnstalleerd zal setup vragen of dit geïnstalleerd mag worden.

Eenmaal geïnstalleerd zal de setup vragen om de locatie op te geven voor de installatie van Lync Server 2010.

Accepteer de standard installatie locatie of pas deze indien gewenst aan naar een andere locatie. De volgende stap is het accepteren van de licentie overeenkomst. Zet hiervoor een vinkje bij I accept the terms in the license agreement en klik op OK.

Er zal nu een nieuw scherm worden weergeven, al hoewel de interface eigenlijk hetzelfde is als in vorige versies van OCS. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Prepare Active Directory, bereid de Active Directory voor op de implementatie van Lync
 • Install or Update Communications Server System, voegt additionele serverrollen toe aan member server. Welke serverrollen worden geïnstalleerd wordt bepaald door de informatie uit de Configuration Store.
 • Prepare first Standard Edition Server, installeert enkele componenten benodigt voor de eerste Front End server.
 • First run videos, gaat naar een website met video’s welke een introductie geven over Lync.
 • Install Topology Builder, installeert de Topology Builder zodat een Lync configuratie gebouwd kan worden.
 • Documentation, gaat naar een website welke de laatste versie van de documentatie bevat.
 • Tools and Resources, gaat naar de Technet site met tools en informatie over Lync.

Wanneer je van plan bent om een Standard Edition Lync omgeving te bouwen kies dan voor de optie Prepare first Standard Edition Server. Dit zorgt ervoor dat er diverse componenten worden geïnstalleerd  ter voorbereiding op de Standard Edition Server installatie, één van deze componenten is SQL 2008 Express.

AD voorbereiden

Voordat je kunt beginnen met het installeren van Lync zal de Active Directory voorbereid dienen te worden. Om dit te doen dient de optie Prepare Active Directory gekozen te worden, het volgende scherm zal worden getoond:

Voordat je het schema uitbreid dien je ervoor te zorgen dat je een recente backup van de huidige AD hebt. Deze kan gemaakt worden middels Windows Server Backup of een 3rd party backup pakket.

Nadat de backup succesvol is afgerond is het tijd voor de eerste stap, Prep Schema, door deze stap uit te voeren zal het AD schema uitgebreid worden met diverse velden welke benodigd zijn voor Lync.

Wanneer het schema is uitgebreid kun je op finish drukken om de wizard af te sluiten of op view log om gedetailleerde logging te bekijken. Deze log zal geopend worden m.b.v. Internet Explorer. In veel gevallen zal deze optie alleen gebruikt worden wanneer de schema uitbreiding mislukt.

Nadat er replicatie heeft plaatsgevonden tussen de domain controllers, in het geval er meerdere aanwezig zijn, kun je doorgaan met stap 3, Prepare Current Forest. Door deze optie te gebruiken zal het Forest voorbereid worden voor Lync. Tijdens dit proces wordt gevraagd naar een locatie om de Universal Groups aan te maken. Indien dit gewenst is kunnen deze groepen aangemaakt worden in een ander domein.

Wanneer de Forest prep is uitgevoerd kun je wederom weer gedetailleerde logging bekijken als je dit wil. Nadat de replicatie is voltooid kan de laatste stap uitgevoerd worden, Prepare Current Domain.

Hier eindigt het eerste blog over het implementeren van Lync, in de volgende blog beginnen we met de installatie van de Topology Builder en gaan we de installatie van deFront End Server voorbereiden.

Free subscriptionYou may also like...

2 Responses

 1. Gerard schreef:

  Wat een verschrikkelijke theme gebruiken jullie op deze blog met die schuine lijntjes en zwarte tekst op donkergrijze achtergrond. Heel moeilijk leesbaar, ik krijg er hoofdpijn van!

 2. Timothy schreef:

  Wat de opmerking van Gerard betreft: ik vind het wel een zeer mooie site.
  Maar voor een lange tekst zoals deze installatie is het wel wat moeilijk leesbaar.

  Bedankt voor de handige installatie gids,
  dit is een leuke bevestiging of ik wel/niet de installatie goed doorloop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.