Hoe kun je een extra GroupChat server toevoegen aan een bestaande GroupChat omgeving

The Group Chat server is a server role which is a part of OCS but won’t see it much in The Netherlands. By using the Group Chat server you can create chat-rooms which will keep the content even if you leave the chat-room. How long it will be there is decided by the administrator.

One of the issues you may have are problems with uploading files. But what do you do in the case you won’t want to lose any content. The answer is quite simple: install an extra Group Chat server. But is that really that easy? In this blog I will explain how you can add an extra Group Chat server to expand your environment or replace the old Group Chat server.

To start we will need a server which contains an OS which meets the requirements. Group Chat can be installed on Windows Server 2003 SP2 or above and needs the following Windows Components:

  • Microsoft .Net FrameWork 3.5 SP1
  • IIS, in case ofWindows 2008 with the IIS 6 compatibility feature
  • Message Queuing

In case you are installing Group Chat on a Windows 2008 R2 server don’t forget the additional patch which can be found in the following KB: KB975858

Because we already have a database server, the one which contains the existing Group Chat database, we will need to add a temporary second Group Chat database. You may think why this is needed. During the installation of the new Group Chat server you can’t use the existing database if any Group Chat update has been installed. To work around this issue we will use the temporary Group Chat database and will remove it afterwards.

The database which you create needs to have SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS as collation type. Besides this the existing Group Chat service accounts will need to have DBO permissions on the temporary database.

When both the database and server are ready we only need to do one thing: request and install a certificate. When these steps have been completed it’s time to start the installation of the Group Chat server.

The installation steps are exact the same as the steps performed earlier when deploying the existing Group Chat server. There is one exclusion, the database name will need to be the name of the temporary database.

When the Group Chat server is running using the temporary database apply the patches which are installed in the current environment.

Now the new Group Chat server environment is set up we only need to attach the old database to the new Group Chat server.

To perform these steps we will need to use the serverconfigtool using the /i parameter. This tool can be found in the installation directory of Group Chat (c:program filesMicrosoft Office Communications Server 2007 R2Group Chat Server). When running the tool with the /i parameter  the second part of the setup will be started.

When you pressed next you will see the same screen as displayed above. The setup will check if the database already contains entries for the new server. Follow the steps in the wizard to add the new server to the existing Group Chat environment. Once the wizard has finished your new Group Chat server is added to the existing Group Chat environment.

The last step is cleaning up the old database, this can be detached and deleted because we don’t need it anymore. In case you will need to remove the “old” Group Chat server don’t forget to keep the old database instead of removing it.

De Group Chat server is een server rol van OCS welke je in Nederland niet heel vaak tegenkomt. Middels de Group Chat server kun je zogenaamde chat-rooms aanmaken waarvan de content bewaard blijft ook al verlaat je de chat-room. Dit uiteraard tot een maximum aantal dagen wat ingesteld kan worden door de beheerder.

Eén van de pijn punten die je weleens tegenkomt is het mislukken van het uploaden van bestanden. Maar wat doe je in zo’n geval als je toch geen content wil verliezen welke al aanwezig is in de Group Chat omgeving?  Het antwoord is simpel: installeer een extra Group Chat server. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In deze blog leg ik uit hoe je je bestaande Group Chat server uit kunt breiden of zelfs kunt vervangen door een nieuwe server.

Om te beginnen hebben we uiteraard een server nodig met een OS dat voldoet aan de eisen die gesteld worden door Microsoft. Qua OS is dit Windows Server 2003 SP2 of hoger en daarnaast nog de volgende Windows Componenten:

  • Microsoft .Net FrameWork 3.5 SP1
  • IIS, in het geval van Windows 2008 met de IIS 6 compatibility feature
  • Message Queuing

In het geval van Windows 2008 R2 dient de patch genoemd in KB975858 nog additioneel geïnstalleerd te worden.

Omdat we al beschikken over een bestaande database server waarop de huidige Group Chat database is geplaatst, dienen we alleen een “tijdelijke” tweede Group Chat database aan te maken. Misschien zul je je afvragen waarom dit nodig is. Tijdens de installatie zal de setup o.a. het databaseschema controleren. Indien deze is gepatched d.m.v. enkele updates kan de nieuwe Group Chat server hier geen gebruik van maken. Om dit probleem te omzeilen zal dus tijdelijk een tweede Group Chat database aangemaakt worden welke later verwijderd wordt.

De database welke aangemaakt wordt dient als collation type SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS te hebben en de bestaande gebruikers voor de Group Chat omgeving dienen DBO rechten te hebben hierop.

Wanneer zowel de server als de database zijn voorbereid dient nog één stap uitgevoerd te worden, het aanvragen en installeren van het certificaat. Wanneer ook dit gebeurd is kan de installatie van de Group Chat Server uitgevoerd worden.

De installatie stappen zijn exact gelijk aan de stappen van de al bestaande Group Chat server met één uitzondering, de database naam. Vul hier de naam in van de tijdelijke database.

Wanneer de Group Chat server eenmaal draait is het van belang dat zowel de Group Chat server als de tijdelijke database voorzien worden van de patches welke ook geïnstalleerd zijn op de huidige omgeving.

Nu we de nieuwe Group Chat server omgeving hebben opgebouwd hoeven we alleen nog maar de oude database aan de nieuwe Group Chat server te koppelen.

Om dit uit te kunnen voeren dien je gebruik te maken van de serverconfigtool met de /i parameter. De tool is terug te vinden in de installatie directory van Group Chat (c:program filesMicrosoft Office Communications Server 2007 R2Group Chat Server). Wanneer de tool met de /i parameter wordt opgestart zul je zien dat eigenlijk het tweede gedeelte van de setup wordt gestart.

Wanneer je vervolgens op next drukt zul je bovenstaand scherm te zien krijgen. De setup zal namelijk controleren of de nieuwe server voorkomt in de configuratie van de huidige GroupC hat omgeving. Volg de stappen in de wizard om de server toe te voegen aan de Group Chat omgeving en zodra de wizard wordt afgesloten heb je de nieuwe Group Chat server gekoppeld aan de oude database.

De laatste stap is het detachen en verwijderen van de tijdelijke database. In het geval de “oude” Group Chat server uitgefasseerd dient te worden vergeet dan niet dat de database te bewaren i.p.v. te verwijderen.

Free subscriptionYou may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.