Mailbox rol niet geïnstalleerd tijdens een transitie van Exchange 2007 naar Exchange 2010

Tijdens de installatie van Microsoft Exchange 2010 SP1 worden er drie speciale mailboxen aangemaakt welke worden gebruikt door Microsoft Exchange. Dit zijn:

  • SystemMailbox{1f05a927-d4a6-4d60-aed8-6b6949c506e0}
  • SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}
  • FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042

Tijdens de installatie van een Multirol server (CAS/HUB/MBX) in een bestaand Exchange 2007 domein werd de installatie abrupt beëindigd bij  de installatie van de Mailbox role. De melding die naar voren kwam was de volgende:

[2] [ERROR] Unexpected Error
[2] [ERROR] You can’t leave the EmailAddresses parameter value empty. Property Name: EmailAddresses
[2] Ending processing enable-mailbox
[1] The following 1 error(s) occurred during task execution:
[1] 0. ErrorRecord: You can’t leave the EmailAddresses parameter value empty. Property Name: EmailAddresses
[1] 0. ErrorRecord: Microsoft.Exchange.Data.DataValidationException: You can’t leave the EmailAddresses parameter value empty. Property Name: EmailAddresses
[1] [ERROR] The following error was generated when “$error.Clear();
if (!$RoleIsDatacenter)
{
$arbUsers = @(get-user -Filter {lastname -eq “MSExchApproval 1f05a927-3be2-4fb9-aa03-b59fe3b56f4c”} -IgnoreDefaultScope -ResultSize 1);
if ($arbUsers.Length -ne 0)
{
$mbxname = $arbUsers[0].name;
$mbxs = @( get-mailbox -arbitration -Filter {name -eq $mbxname} -IgnoreDefaultScope -resultSize 1 );
if ( $mbxs.length -eq 0)
{
$dbs = @(get-MailboxDatabase -Server:$RoleFqdnOrName -DomainController $RoleDomainController);
if ($dbs.Length -ne 0)
{
enable-mailbox -Arbitration -identity $arbUsers[0] -database $dbs[0].Identity;
}
}
}
}
” was run: “You can’t leave the EmailAddresses parameter value empty. Property Name: EmailAddresses”.
[1] [ERROR] You can’t leave the EmailAddresses parameter value empty. Property Name: EmailAddresses
[1] [ERROR-REFERENCE] Id=SystemAttendantDependent___04bbd8c4a86b4d2c9403cdddf5b39579 Component=EXCHANGE14:CurrentReleaseTransportBCMModerated Transport
[1] Setup is stopping now because of one or more critical errors.
[1] Finished executing component tasks.
[1] Ending processing Install-MailboxRole
[0] [WARNING] Setup has made changes to operating system settings that require a reboot to take effect. Please reboot this server prior to placing it into production.
[0] End of Setup

Zoals je kunt lezen is de melding waarover de installatie struikelde de volgende:
“You can’t leave the EmailAddresses parameter value empty. Property Name: EmailAddresses”

Na inspectie met ADSIEdit binnen de Default Naming Context kwam ik erachter dat alle drie de gebruikers netjes waren aangemaakt en een aantal MSExchange properties hadden gekregen. Echter na het doorlopen van alle properties van de gebruikers kwam ik erachter dat het Mail en het ProxyAddress leeg was. Ik heb dit toen met de volgende waarde gevuld:

  • Mail: SystemMailbox{1f05a927-d4a6-4d60-aed8-6b6949c506e0}@domain.local
  • ProxyAddress: SMTP:SystemMailbox{1f05a927-d4a6-4d60-aed8-6b6949c506e0}@domain.local

Toen alle drie de gebruikers met de correcte waarden waren geconfigureerd kon ik de installatie herstarten en werd de mailbox role geïnstalleerd.

Omdat de installatie een onderdeel was van een transitie van Exchange 2007 naar Exchange 2010 heb ik ook een Public Folder Database aangemaakt op de nieuwe Exchange 2010 server. Na het uitvoeren van het script:
.AddReplicaToPFRecursive.ps1 -server “Exchange 2007 Server” -TopPublicFolder “” -ServerToAdd “Exchange 2010 Server”
kwamen er geen public folders terecht in de nieuwe PF database. Ook het commando:
Update-PublicFolderHierarchy -Server “Exchange 2007 Server”
gaf geen extra verschil in de content.
Toen ik in de Message Tracking ging kijken van Exchange 2007 kwam ik het volgende tegen, een FAIL bericht nadat er een 0x20 update was verzonden:
IMCEAEX-_O=DOMAIN_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_CN=CONFIGURATION_
CN=SERVERS_CN=SERVER_CN=MICROSOFT+20PUBLIC+20MDB@domain.local

Na weer in ADSIEdit te hebben gekeken kwam ik ook hier erachter dat er geen waarden was ingevuld voor de properties Mail en ProxyAddress.
Na het opvoeren van een correct Email adres en een dismount en mount van de Public Folder Database kwam de replicatie netjes op gang.

Nu ik een vermoeden kreeg dat nieuwe objecten geen Email adres kregen ben ik gaan kijken naar de Email Address Policies binnen de HUB Transport role van Exchange 2010. Bij het opgeven van het EMS commando: Get-EmailAddressPolicy zag ik dat er een policy was, de default Policy. Deze had echter als Recipient filter: Alias -eq ‘NoSuchEmail’.
Dit is een niet standaard property en kan dus niet worden gebruikt. Na het wijzigen van de waarde naar Alias –ne $null werdt de policy weer in gebruik genomen en werden alle nieuwe objecten met een correct Emailaddress geconfigureerd. Let op dat het wijzigen van de policy grote gevolgen kan hebben op bestaande Exchange gebruikers die hun mail address laten updaten vanuit de Email Address Policies.

Free subscriptionYou may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.