0

Cumulative Update 10 for Exchange Server 2013

Microsoft has released Cumulative Update 10 for Exchange Server 2013. A number of issues are solved regarding shared mailboxes. Can’t access a shared mailbox after you migrate from Exchange Server 2010 to Exchange Server 2013...

0

Microsoft Ignite: Exchange 2016

Een ander onderwerp op Microsoft Ignite is Exchange Server 2016. In een sessie welke ik heb bijgewoond werd hierover het volgende bekend gemaakt; functionaliteit zal gelijk liggen aan wat in Microsoft Office 2016 beschikbaar...